Bokningsvillkor

Den som gör bokningen är personligen ansvarig för hela bokningen.

https://www.nortic.se/docs/Villkor_Nortic_Kund_2018.pdf

Klicka på länken för att ta del av Nortics bokningsvillkor.  

Dessa bokningsvillkor gäller även vid sjukdomsfall. 
Extra avbokningsförsäkring kan tecknas av KLARNA, detta alternativ erbjuds du innan du slutför din betalning.

Placering ombord,

  • De stolsplatser och bord som gästen väljer vid online bokning är de som gäller för den aktuella kryssningen. Rederiet förbehåller sig dock rätten att vid behov ändra platser för sällskap om behov finnes. 
  • Bord 26, 27, 28, 29 är handikappanpassade för rullstol.
  • Livemusiken är alltid på nedre däck, där är ljudnivån högre än på övre däck.
  • Bord 1-25 på nedre däck är fastskruvade i däck. De här borden är lite mindre och det är lite trängre att sitta vid dom.
  • Tänk på att boka ”hela bord”, (dvs fyll platserna på ett bord) om ni ej önskar att dela bord med annat sällskap.

Inställda avgångar.

Hartford Rederi AB har rätt att ställa in avgångar för kryssning till sjöss på grund av att =

  • Befälhavaren anser att det är för dåligt väder, exempelvis alltför friska vindar, höga vågor eller tät dimma.
  • Hartford Rederi AB har rätt till att ställa in avgång från kaj pga. tekniska problem som gör att resan ej på ett tryggt sätt kan genomföras.
  • Hartford Rederi AB har rätt till att ställa in avgång från kaj pga. naturkatastrofer, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt. Längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eller andra liknande händelser som ej Rederiet kunnat förutse eller påverka.

Om Hartford Rederi AB ej kunnat genomföra en kryssningsavgång till sjöss pga ovan nämnda anledningar har rederiet rätt till att genomföra eventet till kaj utan att bli ersättningsskyldiga för den inställda kryssningstransporten till sjöss.

Om Hartford Rederi AB ej kan genomföra varken kryssningen till sjöss eller eventet till kaj, återbetalas hela beloppet för biljetten till kunden inom 3 bankdagar. Eventuella merkostnader som kunden fått ersätts dock ej av rederiet. Vid eventuella förseningar kompenserar rederiet ej ekonomsikt. 

Vid eventuell avbokning från Rederiet, kontaktar vi alla som gjort bokning via sms till ert angivna mobilnummer och även med E-post. Det är kundens ansvar att kolla telefon och e-post.

Eventuell avbokning från Kund görs genom att maila biljett@nortic.se eller via telefon mån-fre kl 09-17 på tel 0455-619700.

Avbokningar accepteras ej via SMS, sociala medier eller muntligt till besättning ombord på fartyget.

Vid charter av hela fartyget eller hel salong ombord, gäller specifika villkor.gästen

Rulla till toppen